VIII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna – 24-26 czerwca 2022 r.
Image

Interdyscyplinarny Projekt Badań Podstawowych

Istotą projektu jest poszukiwanie kategorii, które są wspólne różnym dyscyplinom wiedzy ludzkiej, a także różnym czynnościom poznawczym i działaniu człowieka w sztuce (sztuka i nauka niesłusznie zostały w dwudziestym wieku w refleksji o poznaniu rozdzielone). Poszukujemy wspólnych pojęć, problemów, struktur, budujemy pomosty i poszukujemy nowych perspektyw poznawczych.

W pierwszym etapie naszych działań badamy wybrane kategorie. Celem spotkań jest pogłębienie rozumienia używanych przez każdą dyscyplinę pojęć i wytworzenie połączeń z innymi naukami – a więc pogłębienie samoświadomości każdej z dyscyplin oraz praca na rzecz jedności nauki jako aparatury opisującej wspólny nam wszystkim świat.

Równolegle prowadzimy refleksję, którą zamierzamy ugruntować i pogłębić, nad naturą rozpatrywanych przez nas kategorii i sposobem ich funkcjonowania. Zadajemy też pytanie o warunki prowadzenia badań interdyscyplinarnych, które otwiera dalsze ważne pytania: o naturę umysłu, języka i relacji język-rzeczywistość. Prowadzone przez nas badania rzucają światło na te fundamentalne kwestie.

Więcej o projekcie »

Siedziba
Siedziba: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

Rada Programowa
dr hab. Janina Buczkowska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), prof. dr hab. Bogusław Dopart (WP UJ), dr hab. Anna Kozłowska (WNH UKSW), dr Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet w Bernie), prof. dr hab. Siergiej Gindin (Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa), dr hab. Jacek Kopciński (WNH UKSW), dr hab. Marek Kowalski (WMP UKSW), prof. dr hab. Anna Lemańska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB); prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP UKSW), dr hab. Marcin Poręba (IF UW), ks. prof. dr hab. Jarosław Różański (WT UKSW); dr hab. Magdalena Saganiak (WNH UKSW) (przewodnicząca), dr Dominik Sulej; prof. dr hab. Marek Szydłowski (UJ), ks. dr hab. Paweł Tambor (KUL), dr hab. Marian Turzański (WMP UKSW); dr Mateusz Werner (WNH UKSW), prof. dr hab. Zofia Zarębianka (WP UJ)

Koordynacja/kierownicy
prof. UKSW dr hab. Marek Kowalski, dr hab. Anna Kozłowska, prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak (kierownik projektu), dr Mateusz Werner

Seria wydawnicza "Interdyscyplinaria"

Seria wydawnicza "Interdyscyplinaria" obejmuje monografie, zawierające rozszerzone referaty konferencyjne i teksty zamówione, a także pozycje, które powstają w ramach prowadzonych wspólnie badań.

Image

Medytacja

red. Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Saganiak, Warszawa 2010
Image

Nieskończoność

red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Warszawa 2017
Image

Byt

red. M. Saganiak, A. Kozłowska, M. Werner, Warszawa 2019
Image

Czasoprzestrzeń

red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Warszawa 2020

Redakcja serii: Magdalena Saganiak, Janina Buczkowska, Anna Kozłowska, Dominik Sulej, Marek Szydłowski, Mateusz Werner. 

Rada Programowa serii: dr hab. Janina Buczkowska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), prof. dr hab. Bogusław Dopart (WP UJ), dr hab. Anna Kozłowska (WNH UKSW), dr Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet w Bernie),prof. dr hab. Siergiej Gindin (Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa), dr hab. Jacek Kopciński (WNH UKSW), dr hab. Marek Kowalski (WMP UKSW), prof. dr hab. Anna Lemańska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB); prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP UKSW), dr hab. Marcin Poręba (IF UW), dr hab. Magdalena Saganiak (WNH UKSW), dr Dominik Sulej (WNH UKSW); prof. dr hab. Marek Szydłowski (UJ), ks. dr Paweł Tambor (UJK, Kielce), dr hab. Marian Turzański (WMP UKSW); dr Mateusz Werner (WNH UKSW), prof. dr hab. Zofia Zarębianka (WP UJ).