I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (22-23 października 2009) „Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu”

Informacje w przygotowaniu.
Image