Seria wydawnicza „Interdyscyplinaria”


Redakcja serii: Magdalena Saganiak, Janina Buczkowska, Anna Kozłowska, Dominik Sulej, Marek Szydłowski, Mateusz Werner. 

Rada Programowa serii: dr hab. Janina Buczkowska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), prof. dr hab. Bogusław Dopart (WP UJ), dr hab. Anna Kozłowska (WNH UKSW), dr Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet w Bernie),prof. dr hab. Siergiej Gindin (Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa), dr hab. Jacek Kopciński (WNH UKSW), dr hab. Marek Kowalski (WMP UKSW), prof. dr hab. Anna Lemańska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB); prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP UKSW), dr hab. Marcin Poręba (IF UW), dr hab. Magdalena Saganiak (WNH UKSW), dr Dominik Sulej (WNH UKSW); prof. dr hab. Marek Szydłowski (UJ), ks. dr Paweł Tambor (UJK, Kielce), dr hab. Marian Turzański (WMP UKSW); dr Mateusz Werner (WNH UKSW), prof. dr hab. Zofia Zarębianka (WP UJ).   

 Seria wydawnicza „Interdyscyplinaria” ma obejmować monografie, zawierające rozszerzone referaty konferencyjne i teksty zamówione, a także pozycje, które powstaną w ramach prowadzonych wspólnie badań.

Medytacja

(kliknij w obrazek)

Pierwsza monografia „Medytacja” (red. Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Saganiak) została wydana w 2010 roku.

Druga „Nieskończoność” (red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej) zostanie oddana do druku w kwietniu 2016 roku. Opóźnienie zostało spowodowane przewlekającymi się staraniami o środki finansowe.

Trzecia „Różnica – tożsamość – zmiana” (red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej) i czwarta „Byt – nicość – nihilizm” (red. M. Saganiak, A. Kozłowska, M. Werner) są w znacznym stopniu zaawansowane. Planujemy je wydać w drugiej połowie 2016 roku.

Także w tym jeszcze roku przewidujemy wydanie monografii „Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń”, co będzie możliwe dzięki zmianie sposobu kolekcjonowania tekstów i poprawie koniunktury wydawniczej.