III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (18-20 kwietnia 2013) „Różnica – Tożsamość – Zmiana”